نصب فن هاي رادیال

زماني كه فن هاي رادیال نصب مي‌شوند، بايستي مراقبت های ويژه ای به عمل آید تا از ورود اجزاء خارجی در زمان نصب و بهره وری در هواي وارد شده به فن جلوگيري نمود، تا صدمه ای به ایمپلر و بدنه فن وارد نشود و میزان بار خروجي را تضعيف نسازد.

ورودي بايد عاري از هرگونه موانع باشد، چراکه این امر باعث كاهش هوای خروجي میگردد. استفاده از اتصالات انعطاف پذير و زاویه های تیز بايد در دهانه ورودی ممانعت بعمل آید، بويژه در اتصال و ارتباط با ورودي هاي سيلندري. خروجي بايد متصل به مجرايي باشد كه داراي طول حداقل D3 (D = قطر ورودي) مي‌باشد.

آماده سازی سطحي

فن هاي طراحي شده از فولادسازه‌اي تهيه شده اند كه عاري از اكسيداسيون سطحي و روغن و گريس مي‌باشند و با پوشش مناسب بدنه به لحاظ محيط کارکرد رنگ آميزي مي‌شوند. تمام پيچ و مهره ها در صورت نیازگالوانيزه میشوند.
فن هاي طراحي شده مزبور مي‌توانند در رده دمايي 25- درجه تا 100+ درجه سانتیگراد به كار آيند. خارج از اين رده، گريس ويژه، عملكردهاي ويژه سطحي، ديسك هاي خنک کن ممكن است موردنياز باشند. بنابه درخواست ، فن هاي مزبور میتوانند با پوشش اپوكسي يا رنگ ويژه آماده شوند.

انحراف مجاز (Tolerances)

انتخاب، پيشگيري و مقاوم سازی توليد نمي‌توانند مورد ممانعت قرار بگيرند.
این مقاومت ها (Tolerances) در خصوص فنهای صنعتی در DIN 24166 و AMCA-210 خلاصه شده اند.
براي فن هاي مشخص و ويژه ( مانند فن هاي الاستيك اندود، ایمپلرهاي ويژه فاقد يك سمت، فنهای گاز فشرده، فن هاي ضد انفجار و غيره) که با مقاومت درجه 3 كاربردي هستند باید در توافق خرید ذکر و مورد تائید طرفین قرار گیرد.
به هم ريختگي هاي ورودي / خروجي (ارتعاشات ناشی از کانالها و متعلقات) مدنظر واقع نشده و بايستي به طور مجزا مورد توجه و محاسبه قرار بگيرند. مقاومتي كه بر مبناي DIN 24166 و AMCA-210 نباشد، بايد به طور مجزا مكتوب و براي آن توافق شود.

شرايط كاربردي

مقاومت هاي مزبور فقط در نقطه كاربردي مشخص معتبرند كه توسط سرعت فن، ظرفیت حجمي هوا، افزايش فشار و چگالي هوا (گاز) تعريف شده‌اند.
انحراف توليد (Manufacturing tolerances)
مقاومت هاي مجاز براي طرح ها و ورقه هاي داراي ا بعاد بر طبق DIN 8570 بخش 1c مي‌باشند.


بالانس و سطوح ارتعاش

بسياري از فاكتورها وجود دارند كه مي‌توانند داراي اثر اساسي بر سطح ارتعاش تجهيزات با حركت هوا باشند
همانند بالانس پروانه، سرعت چرخشي، اجزاي درايو(نیرو محرکه)، عملکرد موتور و...
که ارائه تجهيزاتي با بازده مطلوب در محدوده سطوح قابل قبول ارتعاش كار كرده نياز به طراحی دقیق و كيفيت ساخت و توجه به جزئيات دارد.
اين محدوده بر مبناي 1940 DIN درجه G 6.3 و AMCA section 15860ميباشد.
اين استانداردها، عدم تراز مازاد وو مجاز بر مبناي درجه كيفيت بالانس بنا نهاده و نيز مبناي وزن ایمپلر و سرعت چرخشي ایمپلررا مورد توجه قرار داده.

ایران، تهران، کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج، شهر قدس خیابان صنعت یکم پلاک ۱۶ جدید (۲۸ قدیم) کارخانه سرویان - آذرفن ۴۶۸۲۹۱۹۰ ، ۴۶۸۵۲۶۰۲    info @ sarvian.org

با همت و تلاش همكاران شركت آذرفن تهران - سرويان در سال جاري موفق به دريافت گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت ISO 9001-2000‬ و عضويت در شبكه جهاني كيفيت شديم

شركت آذرفن تهران (سرويان) بعنوان معتبرترين توليد كننده انواع فنهاي سانتريفوژ در ايران، 60 سالگي فعاليتهاي صنعتي خود را با تحقيق و مطالعه بازار و بررسي نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان آغاز نموده است.

 تولید فن های Primer در کارخانه سرویان